Revista Sàpiens | Menjar de rics, menjar de pobres (Maria Coll | AD. Albert Bernat)
Revista Sàpiens n.262
Editorial  
© Cinta Fosch, 2024. All rights reserved.