Descobrir | El valor de la senzillesa (Cori Calero)
Revista Descobrir Catalunya n.297
Editorial 
© Cinta Fosch, 2024. All rights reserved.